Startpagina - Nieuws - Adverteren - Contact
a a
 
Mobiliteit - Overheid - Vrije tijd - Werk en inkomen - Wonen - Zorg-producten
disclaimer  
disclaimer
Zorg-producten.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website Zorg-producten.nl als in de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Zorg-producten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het verspreiden en/of gebruiken van deze gegevens en informatie. Zorg-producten.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Dit geldt ook voor het gebruiken van contactgegevens. Opname van gegevens van personen en instellingen betekent niet vanzelfsprekend dat de betrokkenen op hun medisch handelen worden gecontroleerd, noch dat zij op voorhand aan bepaalde ethische en/of religieuze eisen voldoen.
 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van Zorg-producten.nl. Zorg-producten.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.